PREMIE-OPBOUW

HOE IS DE PREMIE OPGEBOUWD IN 2022

Premie 2022
Rekenpremie VWS 2022 € 1.499
+ Resultaat op zorgactiviteiten – €38
+ Bedrijfskosten inclusief schadebehandelingskosten  € 110
– Inzet verwachte beleggingsopbrengsten  € 0
– Onttrekking uit reserves  € 42
+ Toevoeging aan reserves € 0
+ Opslag winst € 0
+ Opslag ivm collectiviteitskorting € 59
+ Opslag ivm korting vrijwillig eigen risico € 21
+ Opslag ivm oninbare premies € 6
+ Overige opslag € 0
Gemiddelde premie per jaar
(excl. collectiviteitskortingen)
€ 1.615